New announcement. Learn more

For all notices email info@tapuika.iwi.nz

TAGS

He aituā! He aituā!

Taiaha hā! Taiaha hā!

Kimihia rangahaua kai hea te momo o Tapuika kua ngaro nei!

Kai hea koia he tāhū hai piringa mō te kūkū

He ika tuaki puku ka ngahae a waka te tau o taku ate nā

Te whare kōrero o Ngāti Moko, Tapuika kua tanuku
Te whakaruruhau o Ngāti Moko, Tapuika kua tanuku
Rangaiuru maunga kua tanuku ki raro e.

~

E te iwi kua tukuna atu a Rereamanu Wihapi ki te hunga kua wahangūhia.

He will lay until Friday at Moko Marae, upon which his service will take place at 11am on Friday 21st November, 11am at Tūhourangi Marae.



 

This product has been added to your cart

CHECKOUT